नवीन महाविद्यालयाचे प्रस्ताव देण्यासाठी (2011-12)

 • नवीन महाविद्यालयासाठी प्रस्ताव देण्यापूर्वी कृपया बृहत आराखाड्याचे अवलोकन करून घ्यावे. बृहत आराखड्या नुसारच प्रस्ताव स्वीकारले जातील.
 • बृहत आराखडा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा , छापुन हवा असल्यास प्रिंटरच्या चिन्हावर क्लिक करा.
 • संलग्नीकरण शुल्क बाबतच्या माहिती
 • नवीन महाविद्यालयासाठी अर्जाचे शुल्क
  • New College of Arts, Science, Commerce: Rs. 500
  • New College of Engineering, Architecture & Pharmacy: Rs.1500.
  • New Recognized Institution(Management)/Research Center: Rs. 2000.
  संलग्नीकरण शुल्क व त्या बाबतच्या माहितीसाठी ही फाइल डाउनलोड करा Ordinance 169 वाचा
 • नवीन महाविद्यालयाच्या प्रस्तावासठी आवश्यक ती कागदपत्रे
  • संस्थेचे नोंदणी पत्र (Oragnization's registration documents)
  • संस्थेची घटना
  • संस्थेची पदाधिकारी यादी
  • जेथे महाविद्यालय सुरू करावयाचे आहे त्या जागेची कागदपत्रे (उदा. सात/बारा , प्लॉटचा माप, मालकी हक्काची कागद पत्रे )
  • संस्थेचा आर्थिक ताळेबंद (बॅलेन्स शीट)(Balance Sheet)

  ऑनलाइन प्रोसीजर
संलग्निकरण प्रक्रिया(Affiliation Process) पूर्णतः मराठीतूनच आहे .
सर्व फॉर्म मराठीतूनच भरायचे आहेत. या वेब साइटवर मराठी साठी वापरलेला फॉण्ट मंगल (Mangal) आहे.
मराठी टायपिंग कसे करावे यासाठी हा वीडियो पहा  


शासन निर्णय क्र. एन जी सी २०१०/ (१९३/१०)/मशि ४ दि. ३० ऑक्टोबर , २०१० च्या निर्देशानुसार नवीन व जुन्या महाविद्यालयांच्या संलग्निकरन प्रक्रियेत झालेले बदल .
जी. आर. पाहण्यासाठी येथे क्‍लिक करावे.
शासन निर्णय क्र. एन जी सी २००९/ (३०१/०९)/मशि ४ दि. २५ सप्टेंबर , २००९ च्या निर्देशानुसार नवीन व जुन्या महाविद्यालयांच्या संलग्निकरन प्रक्रियेत काही बदल होणार आहेत .
जी. आर. पाहण्यासाठी येथे क्‍लिक करावे.
या वर्षीचे प्रस्ताव देताना सोबत जोडावयाची व्हिडिओ सीडी(VCD) जोडायची आहे .
व्हिडिओ सीडीचा(VCD) तपशिल:
या व्हिडिओ सीडी(VCD) मध्ये महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या सोयी सुविधांचे चित्रीकरण केलेले असावे.
तसेच या सीडी मध्ये महविद्यालयातील कर्मचारी व शिक्षकांचे चित्रीकरण असावे. व्हिडिओ सीडी(VCD) देताना ती दोन प्रतीत द्यावी.
व्हिडिओ सीडीच द्यावी. डी.व्हि.डी. अथवा इतर कुठलाही प्रकार देऊ नये.

Sample Format/नमूना फॉर्म
 • नवीन महाविद्यालयाचे प्रस्ताव देण्यापूर्वी आपणास वेबसाइटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे
 • नोंदणी करतानाच आपणास प्रस्तावित महाविद्यालयाचे ठिकाण व विद्याशाखा निवडावायाची आहे . ही विद्याशाखा व ठिकाण पुन्हा बदलता येत नाही.
 • नोंदणी करताना आपणास ईमेल चा उल्लेख करावयाचा आहे. हा ईमेल अस्तित्वात असलेलच हवा. काल्पनिक असु नये.
 • नोंदणी चा फॉर्म भरताना आपणास आपल्या आवडीचे यूज़र नेम व पासवर्ड द्यावयाचे आहे. नोंदणीचाफॉर्म व्यवस्थितरित्या भरल्यानंतर सबमीट या बटन वर क्‍लिक करावयाचे आहे.
 • अकाउंट अक्टीवेट झाल्या नंतर आत दिललेले सर्व फॉर्म व्यवस्थित भरा.
 • ऑन लाईन भरावयाची माहिती टप्प्या टप्प्याने भरावयाची सुविधा उपलब्ध असल्याने आपले यूज़र नेम आणि पासवर्ड कायम लक्षात ठेवा. आपण जी माहिती पुर्वी भरली आहे त्यानंतरची माहिती भरण्यासाठी यूज़र नेम व पासवर्ड टाइप करून आपण पुढील माहिती भरू शकता. अर्जातील सर्व माहिती मान्यतेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यामुळे ऑन लाईन द्वारे विहित नमुन्यातील सर्व माहिती अचूक, योग्य व काळजी पूर्वक भरावी.
 • संलग्नीकरण शुल्क व अर्जाचे शुल्क एकत्रित रित्या चलन पद्धतीने भरावेत. ३१ ऑक्टोबर पुर्वी शैक्षणिक विभागात ५ प्रतीत सादर करावा.

Contact Us :