1. List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).


2. List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).


3. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात.


4. विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2018-19.