विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत (Pro-rata)
CLICK HERE..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत.... (Ph.D. Admission Process 2021)
CLICK HERE..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Center)
CLICK HERE..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Guide)
CLICK HERE..

Last Extension for Submission of online QIP Expenditure.
Click Here..

Online submission of QIP expenditure F.Y. 2019-20
Click Here..

Ph.D. Viva Voce Request User Manual
Click Here..

New Rules For Recognition
Click Here..

Procedure to apply for PG Recognition Online
Click Here..

Dates for Applying Online Applications for PG Recognition/M.Phil/Ph.D Guide Recognition
Click Here..

QIP PRESENTATION
Click Here..