शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय संगमनेर
पत्ता: घुलेवाडी
ता.: संगमनेर जि: अहमदनगर पिनकोड: 422605

  Back

महविद्यालयाची माहिती
युनिपुणे आईडी : CAAA016060 संलग्नीकरण आयडी : PU/AN/ASC/003/(1961) परिक्षा क्र. : 0030     *30
संस्थेचे नाव शिक्षण प्रसारक संस्था, संगमनेर, जि:अहमदनगर ता:संगमनेर
महाविद्यालयाचे नाव संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय संगमनेर
संपूर्ण पत्ता पत्ता: संगमनेर घुलेवाडी ता.: संगमनेर जि: अहमदनगर पिनकोड: 422605
 
विद्याशाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयाचा प्रकार संलग्न महाविद्यालय/संशोधन केंद्र
महाविद्यालयाचे स्थापनेचे वर्ष 1961 संलग्नीकरणाचे वर्ष 1960
संपर्क
प्राचार्यांचे नाव देशमुख केशव काशिनाथ
दूरध्वनी क्रमांक 02425225893 फॅक्स क्रमांक 02425225893
ई-मेल आयडी info@sangamnercollege.edu.in वेब साइट www.sangamnercollege.edu.in
माहिती अधिकारी श्री.संतोष एकनाथ फापाळे अपिलीय अधिकारी   प्राचार्य डॉ.केशव काशीनाथ देशमुख
इतर माहिती
व्यवस्थापन कुणाचे आहे ? खाजगी (अनुदानित) महविद्यालय कुणासाठी ? सहशिक्षण
NAAC/NBA कडून मान्यता प्राप्त आहे काय ? NAAC श्रेणी: A+
महाविद्यालयचा प्रकार कोणता ? ग्रामीण AICTE कडून मान्यता प्राप्त आहे काय ?
रात्र महाविद्यालय आहे काय ? नाही संबंधित संस्था धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त आहे काय ? नाही
12(b)(2f) of the UGC Act, मधे महाविद्यालय येते काय ? होय स्वायत्त महाविद्यालय आहे काय ? नाही
       मान्यताप्राप्त चालू अभ्यासक्रम

विद्याशाखाअभ्यासक्रम पातळीअभ्यासक्रमकालावधीसुरुवातप्रवेश क्षमताप्रवेशीत* 
वाणिज्यपदवीबी.बी.ए.3 वर्षे2008-200988882018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्यपदवीबी.बी.ए.(कॉमप्यूटर अॅप्लिकेशन)3 वर्षे2008-200988662018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्यएम फिलएम.फील. कॉमर्स 2015-20164802018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्यपी एच डिपीएच.डी. वाणिज्य 2010-20112462018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्यपदव्युत्तरएम.कॉम.आइ.टी.2 वर्षे2011-2012--- अधिक माहिती
वाणिज्यपदवीबी.कॉम.3 वर्षे1970-19715284642018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्यपदव्युत्तरएम.कॉम.2 वर्षे1970-19711801762018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदवीबी.एस्सी. कॉमप्यूटर सायन्स3 वर्षे2000-200188872018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. अनलिटिकल केमिस्ट्री2 वर्षे2007-200824242018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. बॉटनी2 वर्षे2006-200724242018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. कॉमप्यूटर सायन्स2 वर्षे2013-201430302018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. जियोग्रफी2 वर्षे2007-2008--- अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स2 वर्षे2017-201860572018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. ओर्गानिक केमिस्ट्री2 वर्षे1995-199624242018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. फिज़िक्स2 वर्षे2012-201324242018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. झुलॉजी2 वर्षे2006-200724242018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपी एच डिपीएच.डी. केमिस्ट्री 2003-20042402018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपी एच डिपीएच.डी. झूलॉजी 2015-20164802018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदवीबी.एस्सी.3 वर्षे1967-19683963532018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदविकाडिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट1 वर्षे2015-20165002018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदविकाएडवांस्ड डिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट2 वर्षे2015-20165002018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदवीबी.व्होक इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट3 वर्षे2015-201650402018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदविकाडिप्लोमा इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम1 वर्षे2015-20165002018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदविकाएडवांस्ड डिप्लोमा इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम2 वर्षे2015-20165002018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदवीबी. व्होक इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम3 वर्षे2015-201650502018-2019 अधिक माहिती
विज्ञानपदवीबी.सी.ए.(विज्ञान)3 वर्षे2016-201788722018-2019 अधिक माहिती
कलाप्रमाणपत्रसर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच1 वर्षे2012-20133002018-2019 अधिक माहिती
कलाप्रमाणपत्रसर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन1 वर्षे2012-20133002018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए.अर्थशास्त्र2 वर्षे1969-1970120612018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए.इंग्रजी2 वर्षे1977-1978120322018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए.भूगोल2 वर्षे2007-200824242018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए. हिंदी2 वर्षे1972-1973120282018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए.मराठी2 वर्षे1972-1973120432018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए. राज्यशास्त्र2 वर्षे1972-1973120302018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तरएम.ए. संस्कृत2 वर्षे1972-197360232018-2019 अधिक माहिती
कलापी एच डिपीएच.डी. इंग्रजी 2012-20132462018-2019 अधिक माहिती
कलाएम फिलएम.फील. इंग्रजी 2012-20132402018-2019 अधिक माहिती
कलापी एच डिपीएच.डी. मराठी 2015-20164882018-2019 अधिक माहिती
कलाएम फिलएम.फील. मराठी 2015-20164802018-2019 अधिक माहिती
कलापी एच डिपीएच.डी. राज्यशास्त्र 1994-19951602018-2019 अधिक माहिती
कलापी एच डिपीएच.डी. संस्कृत 2004-20051632018-2019 अधिक माहिती
कलाएम फिलएम.फील. संस्कृत 2004-20051602018-2019 अधिक माहिती
कलापदव्युत्तर पदविकापोस्ट ग्रॅजुयेट डिप्लोमा इन वृत्तपत्रविद्या पदविका1 वर्षे2012-201360192018-2019 अधिक माहिती
कलापदवीबी. ए.3 वर्षे1962-19635285282018-2019 अधिक माहिती