शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय संगमनेर
पत्ता: घुलेवाडी
ता.: संगमनेर जि: अहमदनगर पिनकोड: 422605

  Back

महविद्यालयाची माहिती
युनिपुणे आईडी : CAAA016060 संलग्नीकरण आयडी : PU/AN/ASC/003/(1961) परिक्षा क्र. : 0030     *30
संस्थेचे नाव शिक्षण प्रसारक संस्था, संगमनेर, जि:अहमदनगर ता:संगमनेर
महाविद्यालयाचे नाव संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय संगमनेर
संपूर्ण पत्ता पत्ता: संगमनेर घुलेवाडी ता.: संगमनेर जि: अहमदनगर पिनकोड: 422605
 
विद्याशाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयाचा प्रकार संलग्न महाविद्यालय/संशोधन केंद्र
महाविद्यालयाचे स्थापनेचे वर्ष 1961 संलग्नीकरणाचे वर्ष 1960
संपर्क
प्राचार्यांचे नाव देशमुख केशव काशिनाथ
दूरध्वनी क्रमांक 02425225893 फॅक्स क्रमांक 02425225893
ई-मेल आयडी info@sangamnercollege.edu.in वेब साइट www.sangamnercollege.edu.in
माहिती अधिकारी श्री.संतोष एकनाथ फापाळे अपिलीय अधिकारी   प्राचार्य डॉ.केशव काशीनाथ देशमुख
इतर माहिती
व्यवस्थापन कुणाचे आहे ? खाजगी (अनुदानित) महविद्यालय कुणासाठी ? सहशिक्षण
NAAC/NBA कडून मान्यता प्राप्त आहे काय ? NAAC श्रेणी: A+
महाविद्यालयचा प्रकार कोणता ? ग्रामीण AICTE कडून मान्यता प्राप्त आहे काय ?
रात्र महाविद्यालय आहे काय ? नाही संबंधित संस्था धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त आहे काय ? नाही
12(b)(2f) of the UGC Act, मधे महाविद्यालय येते काय ? होय स्वायत्त महाविद्यालय आहे काय ? नाही
       मान्यताप्राप्त चालू अभ्यासक्रम

विद्याशाखाअभ्यासक्रम पातळीअभ्यासक्रमकालावधीसुरुवातप्रवेश क्षमताप्रवेशीत* 
वाणिज्य व व्यवस्थापनपदवीबी.बी.ए. (3 वर्षे)3 वर्षे2008-098888 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्य व व्यवस्थापनपदवीबी.बी.ए.(कॉमप्यूटर अॅप्लिकेशन) (3 वर्षे)3 वर्षे2008-098866 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्य व व्यवस्थापनपदवीबी.कॉम. (3 वर्षे)3 वर्षे1970-71528464 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्य व व्यवस्थापनपदव्युत्तरएम.कॉम. (2 वर्षे)2 वर्षे1970-71180176 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
वाणिज्य व व्यवस्थापनपदव्युत्तरएम.कॉम.आइ.टी. (2 वर्षे)2 वर्षे2011-12--- अधिक माहिती
मानवविज्ञानप्रमाणपत्रसर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच (1 वर्षे)1 वर्षे2012-13300 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानप्रमाणपत्रसर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन (1 वर्षे)1 वर्षे2012-13300 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदवीबी. ए. (3 वर्षे)3 वर्षे1962-63528528 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए.अर्थशास्त्र (2 वर्षे)2 वर्षे1969-7012061 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए.इंग्रजी (2 वर्षे)2 वर्षे1977-7812032 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए.भूगोल (2 वर्षे)2 वर्षे2007-082424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए. हिंदी (2 वर्षे)2 वर्षे1972-7312028 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए.मराठी (2 वर्षे)2 वर्षे1972-7312043 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए. राज्यशास्त्र (2 वर्षे)2 वर्षे1972-7312030 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तरएम.ए. संस्कृत (2 वर्षे)2 वर्षे1972-736023 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
मानवविज्ञानपदव्युत्तर पदविकापोस्ट ग्रॅजुयेट डिप्लोमा इन वृत्तपत्रविद्या पदविका (1 वर्षे)1 वर्षे2012-136019 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदविकाएडवांस्ड डिप्लोमा इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम (2 वर्षे)2 वर्षे2015-16500 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदविकाएडवांस्ड डिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट (2 वर्षे)2 वर्षे2015-16500 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदविकाडिप्लोमा इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम (1 वर्षे)1 वर्षे2015-16500 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदविकाडिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट (1 वर्षे)1 वर्षे2015-16500 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदवीबी.सी.ए.(विज्ञान) (3 वर्षे)3 वर्षे2016-178872 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदवीबी.एस्सी. (3 वर्षे)3 वर्षे1967-68396353 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदवीबी.एस्सी. कॉमप्यूटर सायन्स (3 वर्षे)3 वर्षे2000-018887 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदवीबी. व्होक इन होस्पिट्यालिटी अँड टुरिझम (3 वर्षे)3 वर्षे2015-165050 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदवीबी.व्होक इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट (3 वर्षे)3 वर्षे2015-165040 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. अनलिटिकल केमिस्ट्री (2 वर्षे)2 वर्षे2007-082424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. बॉटनी (2 वर्षे)2 वर्षे2006-072424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. कॉमप्यूटर सायन्स (2 वर्षे)2 वर्षे2013-143030 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. जियोग्रफी (2 वर्षे)2 वर्षे2007-08--- अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स (2 वर्षे)2 वर्षे2017-186057 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. ओर्गानिक केमिस्ट्री (2 वर्षे)2 वर्षे1995-962424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. फिज़िक्स (2 वर्षे)2 वर्षे2012-132424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती
विज्ञान व तंत्रज्ञानपदव्युत्तरएम.एस्सी. झुलॉजी (2 वर्षे)2 वर्षे2006-072424 (2018-19)2018-2019 अधिक माहिती