सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतगर्त असलेली सलग्न महाविद्यालये, संशोधन संस्था, मान्यताप्राप्त संस्था आणि विद्यापीठ विभाग

 
Puncode महाविद्यालयाचे नाव महाविद्यालयाचा प्रकार विद्याशाखा जिल्हा तालुका सुरूवातीचे वर्षं वेबसाइट लिंक  
USKILLD750 कौशल्य विकास केंद्र University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) - http://www.unipune.ac.in/SDC/BVOC/default.htm Details
UMATHSD560 गणित विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1949 http://www.unipune.ac.in/dept/science/mathematics/default.htm Details
UPALIDT620 पाली विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1949 http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/Pali/default.htm Details
UA850 सेन्टर फॉर पुब्लिकेशन एथिक्स University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1951 www.unipune.ac.in Details
UPHYSIC650 भौतिकशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1952 http://www.unipune.ac.in/dept/science/physics/default.htm Details
UINSTRU510 उपकरणशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1977 http://www.unipune.ac.in/dept/science/Instrumentation_science/default.htm Details
UENVIRO400 पर्यावरणशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1978 http://www.unipune.ac.in/dept/science/environmental_science/default.htm Details
USCEGST690 आंतरशास्र ऊर्जा अभ्यासप्रणाली University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1978 http://www.unipune.ac.in/snc/school_of_energy_studies/default.htm Details
UCOMSCI310 संगणकशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1980 http://www.unipune.ac.in/dept/science/computer_science/default.htm Details
UELESCI410 ईलेक्ट्रॉनिक साइन्स University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1984 http://www.unipune.ac.in/dept/science/electronic_science/default.htm Details
UBIOINF150 जैव माहिती शास्र केंद्र University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1987 http://www.unipune.ac.in/snc/bioinformatics_centre/ Details
UCOMSTD220 माध्यम व संज्ञापन अभ्यास विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1990 http://unipune.ac.in/dept/science/dcs/ Details
UIDSSCP520 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1994 http://www.unipune.ac.in/snc/interdisciplinary_school_of_scientific_computing/ Details
UCMSCMS280 सेंटर फॉर मॉडलिंग आणि सिम्युलेशन University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 2003 http://www.unipune.ac.in/university_files/modeling_simulation.htm Details
UCOMERS300 वाणिज्य आणि संशोधन केंद्र University Department वाणिज्य पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/commerce/commerce/default.htm Details
UCHEMIS240 रसायनशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/chemistry/default.htm Details
UBIOTEC200 जैवतंत्रज्ञान विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/biotechnology/default.htm Details
UATSPSC140 वातावरण व अवकाशशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/atmospheric_and_space_sciences/default.htm Details
UBOTANY170 वनस्पतिशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/Botany/default.htm Details
UCFASIS210 संस्कृत प्रगत अध्यासन केंद्र University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/centre_for_advanced_study_in_sanskrit/default.htm Details
UINBIBT470 जैव माहितीशास्त्र व जैव तंत्रज्ञान संस्था University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/institute_of_bioinformatics_and_biotechnology/ Details
UENGLIH380 इंग्रजी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/english/default.htm Details
UIDSCHS490 आतांतरविद्याशाखीय आरोग्यशाश्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/interdisciplinary_school_of_scientific_computing/ Details
UIDSCSC480 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइन्स University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in Details
UFORLAN390 परकीय भाषा विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/foreign_languages/default.htm Details
UGEOLGY440 भूशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/geology/default.htm Details
UGEOPHY420 भूगोल विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/geography/default.htm Details
UHINDID450 हिंदी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/hindi/default.htm Details
USAPRLG710 संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/sanskrit_and_pakrit/default.htm Details
USCBAMS680 आंतरशाखीय अभ्यास जीववैद्यक विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/university_files/basicmedical_sciences.htm Details
UMICBIO570 सुक्ष्मजीवशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/microbiology/default.htm Details
UMARATI550 मराठी विभाग University Department कला पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/marathi/default.htm Details
USTATIS720 संख्याशास्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S www.unipune.ac.in/dept/science/statistics/ Details
UZOOLGY740 प्राणीशास्त्र विभाग University Department विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/science/zoology/default.htm Details
UPSYLGY670 मानसशास्त्र विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1950 http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/psychology/default.htm Details
UCFIDST260 आंतरप्रणाली अभ्यासकेंद्र(मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे) University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1950 http://www.unipune.ac.in/snc/IDS/default.htm Details
UCOMEXA230 स्पर्धा परिक्षा केंद्र University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1950 http://unipune.ac.in/university_files/competitive_exam_centre.htm Details
UANTHPO130 मानवशास्त्र विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1977 http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/anthropology/default.htm Details
UWOSTCE730 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्र University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) 1987 http://www.unipune.ac.in/snc/womens_studies_centre/default.htm Details
USOCIGY700 समाजशास्त्र विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/sociology/default.htm Details
UPOPUAD660 राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/politics_and_public_administration/default.htm Details
UPHIPHY630 तत्त्वज्ञान विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/philosophy/default.htm Details
ULIBISC540 ग्रंथालय आणि माहितीविभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/library_and_information_science/default.htm Details
UBUSTAT180 बौद्ध अध्ययन आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विचार केंद्र University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/university_files/buddhist_studies_dr_ambedkar_thoughts.htm Details
UCOMJNL270 संज्ञापन व वृतपत्रविद्या विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/communication_journalism/default.htm Details
UCFPAHS330 तत्वज्ञान विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/snc/centre_for_philosophy_and_history_of_science/default.htm Details
UHISTRY460 इतिहास विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/history/default.htm Details
UDBAAMB791 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीज University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S www.unipune.ac.in Details
UDFSGST340 संरक्षण व सामरीकशास्त्र विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/defense_and_strategic_studies/default.htm Details
UECONOM350 अर्थशास्त्र विभाग University Department मानस नीती व समाज विज्ञान पुणे पुणे (महानगर पालिका हद्द) ---------S http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/economics/default.htm