Circular about Research Supervisor.

Click Here..

शै. वर्ष २०२३-२४ मधील विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत.

Click Here..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.. (Ph.D. Admission Process 2023-24)

Click Here..

पीएच.डी. घोषित झालेल्या संशोधकांचे प्रबंध शोधगंगा या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

Click Here..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.. (Ph.D. Admission Process 2023-24)

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (F.Y. B. Arch.) for Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.

Click Here..

Local Holidays 2023 for University Departments, Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (Ph.D. Admission Process 2023-24)

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (F.Y. Pharmacy) for Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (First Year Commerce & Management) for Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (First Year Law) for Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (First Year Engg./Arch.) for Affiliated Colleges and Institutes

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 (First Year) for University Departments.

Click Here..

New Norms 2023- 1 July 2023- Post Graduate Teacher & Research Supervisor.

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 for Affiliated Colleges and Institutes (Interdisciplinary Studies).

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 for Affiliated Colleges and Institutes (Commerce & Management).

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 for Affiliated Colleges and Institutes (Science & Technology).

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 for Affiliated Colleges and Institutes (Humanities).

Click Here..

Academic Calendar 2023-24 for University Departments

Click Here..

Academic Calendar 2022-23 & 2023-24 for Affiliated Colleges/Recognized Institutes (Law)

Click Here..

Academic Calendar 2022-23 & 2023-24 for Affiliated Colleges/Recognized Institutes.

Click Here..

Academic Calendar 2022-23 for University Departments.

Click Here..

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/ अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.) इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure ) अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

Click Here..

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Center). Click here..


पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (User Manual for Research Guide). Click Here...


Ph.D. Viva Voce Request User Manual. Click Here..


New Rules For Recognition. Click Here..


Procedure to apply for PG Recognition Online. Click Here..


Dates & Fees for Applying Online Applications for PG Recognition/M.Phil/Ph.D Guide Recognition. Click Here..